Stan 003 prizemlje

Neto površina stana

1. D. boravak, kuh. blag. 29,45 m²
2. Soba 10,87 m²
3. Soba 10,79 m²
4. Kupaonica 3,78 m²
5. spremište 1,82 m²
6. Hodnik 7,58 m²
7. Natkrivena terasa 6,92 m²
8. Nenatkrivena terasa 6,39 m²
9. Garaža – 2 PM 14,30 m²
91,90

Ukupna neto površina:

PDF katalog stana

Pozicija stana na naselju

1

Pozicija stana na etaži

1

Pozicija parkirnog mjesta

1